- Information -

Under 2020 kommer de klassiska STOKO Softbox-förpackningarna att sluta tillverkas. De ersätts med Deb-STOKO's nya förpackningar och nya dispensersystem. Med några undantag behåller produkterna i Softbox sitt namn även i de nya förpackningarna. 

De som byter namn eller ersätts med liknande produkt är:

- Solopol Strong ersätts med Solopol Classic EXTRA.
- Kresto Paint [Slig Special] ersätts med Kresto Special ULTRA.
- Stokosept wash ersätts med InstantFOAM Complete.
- Estesol Classic ersätts med Estesol Lotion PURE.
- Solopol Natural ersätts med Solopol Classic PURE. 

Erbjudande:
Pga. att det krävs en ny sorts dispenser till Deb STOKO's nya förpackningar bjuder vi på en dispenser vid köp av en hel förpackning. Erbjudandet gäller under första kvartalet 2020 och en gång per kund.